AdVertigo

Aktualności

Zapytanie Ofertowe 10.05.2013

Informacja o zapytaniu ofertowym.

Warszawa, 2013-05-10
 
Zapytanie Ofertowe
Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaniem dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” na realizację Projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo Spółka Akcyjna i jej partnerami”, składamy niniejsze zapytanie ofertowe.
 
Przedmiot Zamówienia:
Zakup zestawów komputerowych (komputer + monitor) – 7 sztuk
Zakup serwera – 1 sztuka
Zakup serwera backup – 1 sztuka
Zakup systemu operacyjnego Windows 7 – 7 sztuk
Zakup oprogramowania Office 2010 – 7 sztuk
Zakup pakietów graficznych Adobe CS6 – 4 sztuki
 
Kryteria Oferty:
Najważniejszym kryterium wyboru oferty jest całkowita wartość usług wyrażonych w kwotach netto.
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 27.05.2013 do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub listownie.
 
Osoba do kontaktu:
Leszek Jastrzębski, Tel. 608.65.60.50, e-mail: Leszek.Jastrzebski@advertigo.pl


Powrót do Aktualności »

Our products

1 2 3
PSX Extreme