AdVertigo

Relacje inwestorskie

Spółka akcyjna ADVERTIGO 21 grudnia 2011 roku zadebiutowała (pod wcześniejszą nazwą AD MUSIC S.A.) na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym miejscu znajdziecie Państwo wszystkie informacje niezbędne dla Inwestorów.

Informacje podstawowe

Nazwa (firma):  ADVERTIGO S.A.
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Cedrowa 34
Numer KRS: 0000358773
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 975 000 PLN
Regon: 142446421
NIP: 952 20 90 656
Telefon: 22 517 13 74
Fax: 22 517 13 71
E-mail: biuro@advertigo.pl
Strona internetowa: www.advertigo.pl

Władze

 • Rada Nadzorcza
  • Małgorzata Jastrzębska - Przewodnicząca
  • Jan Jastrzębski
  • Jarosław Jastrzębski
  • Michał Sołtysiak
  • Paweł Myśliwiec

Notowania i raporty

Dokumenty korporacyjne

Walne Zgromadzenia

Kontakt

Spółka – wszelkie zapytania związane z funkcjonowaniem spółki na rynku publicznym prosimy kierować pod e-mail –  biuro@advertigo.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania – informacje pod mailem biuro@advertigo.pl

 

Our products

1
Teraz Rock