AdVertigo

Aktualności

Zapytanie Ofertowe 30.07.2013

Informacja o zapytaniu ofertowym.

Warszawa, 2013-07-30

Zapytanie Ofertowe
Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaniem dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” na realizację Projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo Spółka Akcyjna i jej partnerami”, składamy zapytanie ofertowe na zakup 3 modułów systemu klasy B2B, wdrożenie oraz przeprowadzenie testów systemu B2B.

Przedmiot Zamówienia:
1. Zakup modułu systemu B2B  - panel współpracy z kolporterami
2. Zakup modułu systemu B2B  - panel współpracy z reklamodawcami
3. Zakup modułu systemu B2B  - realizacji płatności
4. Wdrożenie systemu B2B, przeprowadzenie testów systemu
Przedmiot zamówienia – pozycje 1 i 2 powinien być zrealizowany do dnia 31.10.2013 roku.
Przedmiot zamówienia – pozycje 3 i 4 powinien być zrealizowany do dnia 28.02.2014 roku

Kryteria oceny ofert:
Najważniejszym kryterium wyboru oferty jest całkowita wartość usług wyrażonych w kwotach netto.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 20.08.2013 do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub listownie.

Osoba udzielająca informacji o projekcie:
Leszek Jastrzębski, Tel. 608.65.60.50, e-mail: Leszek.Jastrzebski@advertigo.pl


Powrót do Aktualności »

Our products

1
Teraz Rock