AdVertigo

Aktualności

Zapytanie Ofertowe 10.05.2013

Informacja o zapytaniu ofertowym.

Warszawa, 2013-05-10

Zapytanie Ofertowe
Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaniem dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” na realizację Projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo Spółka Akcyjna i jej partnerami”, składamy zapytanie ofertowe na zakup analizy przedwdrożeniowej niezbędnej dla  wprowadzenia w naszej firmie systemu klasy B2B.
 
Przedmiot Zamówienia:
Analiza przedwdrożeniowa niezbędna dla wdrożenia systemu klasy B2B. Przedmiotowa analiza powinna zawierać opis funkcjonalności systemu, opis zastosowanych rozwiązań informatycznych, opis poszczególnych modułów systemu.
 
Kryteria Oferty:
Najważniejszym kryterium wyboru oferty jest całkowita wartość usług wyrażonych w kwotach netto.
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 27.05.2013 do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub listownie.
 
Osoba do kontaktu:
Leszek Jastrzębski, Tel. 608.65.60.50, e-mail: Leszek.Jastrzebski@advertigo.pl


Powrót do Aktualności »

Our products

1 2 3
PSX Extreme