AdVertigo

Aktualności

Zapytanie Ofertowe 21.02.2014

Informacja o zapytaniu ofertowym.

Warszawa, 2014-02-21

Zapytanie Ofertowe
Szanowni Państwo, 
w związku z pozyskaniem dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B” na realizację „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania dystrybucją biletów pomiędzy przedsiębiorstwem Advertigo SA a partnerami biznesowymi”, składamy zapytanie ofertowe na zakup 2 modułów systemu klasy B2B, wdrożenie oraz przeprowadzenie testów systemu B2B.

Przedmiot Zamówienia:
1. Zakup modułu systemu B2B  - panel współpracy z organizatorami koncertów, promotorami 
2. Zakup modułu systemu B2B  - panel zarządzania bieżącą sprzedażą i rozliczeniami
3. Wdrożenie systemu B2B, przeprowadzenie testów systemu
Przedmiot zamówienia – pozycja 1 powinna być zrealizowana do dnia 31.05.2014 roku.
Przedmiot zamówienia – pozycje 2  i 3 powinny być zrealizowane do dnia 30.09.2014 roku.

Kryteria oceny ofert:
Najważniejszym kryterium wyboru oferty jest całkowita wartość usług wyrażonych w kwotach netto.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 14.03.2014 do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub listownie.

Osoba udzielająca informacji o projekcie:
Leszek Jastrzębski, Tel. 608.65.60.50, e-mail: Leszek.Jastrzebski@advertigo.pl
Szczegółowa analiza przedwdrożeniowa dla systemu B2B będącego przedmiotem zapytania dostępna jest do pobrania tutaj.

Powrót do Aktualności »

Our products

1
Teraz Rock